Danny Arao: “Huwag kang mag-blog kung…”

| June 30, 2010 | Leave a Comment

UP MassComm professor and journalist Danilo Arao advises people not to blog if their only goal is to make money. This is an ever familiar subject for those who’ve been blogging for a while now. But it’s good to have a sound perspective from mass media and the academe.

Salamat sa kapitalismo, maraming mapanlikhang paraan para kumita sa blogosphere. Pero ang mga mapanlikhang paraang ito ay malinaw na tahasang panloloko sa mga online visitor. Dahil ang blogosphere ay bahagi ng public domain, kinakailangang maging responsable ang mga blogger sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko.

Read the follow-up post here.

Related Posts

Tags: , , , ,

1 Comment

  1. Danny Arao shitface Said,

    ulol

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply